Podmínky firemního rozvozu:

Služba firemní rozvoz je poskytována na území České republiky za jednotnou cenu 200 Kč. Dovoz je uskutečněn dle dohody s odběratelem, většinou do 1 týdne od přijmutí zboží na sklad. V ceně je zahrnut dovoz, v případě zájmu zprovoznění dodaného zboží (kromě satelitních kompletů a parabol, jejichž ceny jsou uvedeny níže), pokud bude požadován odvoz vysloužilého spotřebiče, při splnění následujících podmínek:

- v místě instalace musejí být připraveny podmínky pro možnost zprovoznění výrobku

- v případě potřeby zajistit pomoc další osoby (na rozvoz jezdí pouze řidič, např. u těžších či rozměrnějších výrobků pomoc s odnesením na místo instalace, přidržení při instalaci apod.)

U počítačových sestav a pevných disků je v ceně zahrnuto uvedení do provozu, případný přenos dat či instalace dalších programů je řešena individuálně.

U satelitních kompletů (sestav, parabol, konvertorů) jsou ceny za instalaci následující:

- upevnění paraboly 200Kč (v případě potřeby je zákazník povinen zajistit přístupnost místa instalace)

- naladění signálu 200Kč

- připojení a zprovoznění 1ks přijímače 200Kč

V případě nemožnosti instalace z důvodu porušení výše uvedených podmínek ze strany odběratele případně odmítnutí převzetí funkčního zboží bude účtován storno poplatek ve výši 300Kč dle smluvních podmínek.